Privacy

Privacy-en cookieverklaring LETSLEIE

Bijgewerkt op 29/01/2022 (adres)

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website. Persoonlijke informatie wordt zorgvuldig beschermd en nooit aan derden ter beschikking gesteld, behalve de hierna vermelde gevallen.

Welke gegevens worden bewaard

  • de vakjes van het contactformulier die u ingevuld heeft: naam, emailadres, vraag
  • informatie over verzenden, ontvangen, openen, inschrijven en uitschrijven van onze nieuwsbrief (met www.mailchimp.com)
  • van de leden worden naam, adres, email, telefoon bewaard, zoals de leden deze informatie zelf up to date houden. Bij beëindigen van het lidmaatschap kan je al je gegevens (uitz letsnaam, emailadres en transacties) wissen.
  • van de leden worden alle vlasbloemen-transacties en informatie omtrent de betaling van lidgeld en waarborg bewaard. Deze informatie kan door alle andere leden geraadpleegd worden in het kader van de transparantie.
  • van de leden worden alle Vraag/Aanbod/Bericht die via de website verstuurd worden bewaard tot aan de vervaldatum die erbij vermeld wordt.
  • De mailserver bewaart fout- en succes-informatie van de emails die via de website verstuurd worden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

  • Contactformulier : uw vragen beantwoorden
  • Nieuwsbrief : informatie over letsleie en LETS in ‘t algemeen
  • ledengedeelte : LETS-transacties mogelijk maken en ledenadminsitratie

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang als nodig voor de goede werking van de vereniging of tot aan de vermelde vervaldatum.

Verstrekken van gegevens aan derden

Interlets-beheerders van bevriende LETS-groepen hebben toegang tot de website zoals letsleie-leden.

Jaarlijks wordt een namenlijst van leden doorgegeven aan LETS Vlaanderen vzw in functie van de verzekering.

Er worden geen andere gegevens aan derde partijen overgemaakt.

Facebook etc

De toegang tot de Letsleie-facebook-groep is niet gebonden aan lidmaatschap van Letsleie. Leden mogen op eigen verantwoordelijkheid persoonlijke informatie en eigen vraag/aanbod op Facebook plaatsen.

Het is strikt verboden vraag/aanbod of foto’s van andere leden op Facebook en andere sociale media te posten.

Beveiliging

Alle gegevens worden op een beveiligde website (https://) opgeslagen en zijn enkel toegankelijk voor de leden die in orde zijn met hun lidgeld.

Gegevens van ex-leden zijn enkel voor de webadmin toegankelijk.

Gegevens van het contactformulier zijn enkel voor kernleden toegankelijk.

Cookies

Er worden enkel technische (functionele) cookies gebruikt die nodig zijn om de functionaliteiten en bescherming van de website mogelijk te maken.

Websites van derden

Deze verkaring is niet van toepassing op websites die d.m.v. links met deze website verbonden zijn.

Rechten van betrokkenen

Op eenvoudige vraag via het formulier bezorgen wij u een copy van de door ons bewaarde gegevens, zodat u deze kan inkijken en laten wijzigen of verwijderen.

Aanpassingen van deze verklaring

Wijzigingen aan deze verklaring zullen op onze website gepubliceerd worden.

Contact

letsleie

Filips van de Elzaslaan 18

8500 Kortrijk

Ond. Nr : geen

Tel : … (je tel.nummer wordt bewaard)

Email : gebruik het contactformulier of info at letsleie punt be