Ledenovereenkomst

Ledenvereenkomst Letsleie

De leden verbinden zich ertoe om:

 • Elkaar te behandelen met respect en integriteit.

 • De afspraken na te komen die ze met andere leden hebben gemaakt. Ze doen dit naar beste kunnen en binnen de afgesproken termijn. Alle afspraken m.b.t. de uitvoering zelf, de vergoeding, betaling van eventuele kosten,.. moeten vooraf gemaakt worden. Volgens onderlinge afspraak. Als standaard hanteren wij een waardering van 60 “Vlasbloemen” per geleverd uur werk. Leden zijn vrij hiervan af te wijken. Alle LETS-rekeningen beginnen op stand 0, en kunnen schommelen tussen een maximum van +1500 en een minimum van -1500 Vlasbloemen. In bepaalde persoonlijke gevallen (bv. belangrijke transacties, ziekte) kan hiervan, in samenspraak met de kerngroep, worden afgeweken.
  Personen die de minimumgrens van -1500 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer vragen, maar enkel aanbieden tot hun rekening terug boven de minimumgrens staat. Indien een persoon toch eenheden uitgeeft, zal die transactie niet worden verwerkt en volgt overleg met de benadeelde partij.
  Personen die de maximumgrens van +1500 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer aanbieden, maar enkel vragen tot hun rekening terug onder de maximumgrens staat. Indien een persoon toch eenheden ontvangt, zal die transactie niet worden verwerkt of volgt overleg.

 • Beide bewegingen te maken: zowel geven als nemen, zowel aanbieden als vragen.
 • Bij het beëindigen van het lidmaatschap het vlasbloemensaldo terug op de beginstand te zetten.
 • LETS niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of misdrijven.

 • Na een dienst zo snel mogelijk de verschuldigde vlasbloemen te schenken aan degene aan wie je vlasbloemen verschuldigd bent via www.letsleie.be

 • Een jaarlijkse bijdrage van 6€ te storten op rekeningnummer BE42 8936 9004 7254 (VDSPBE91) voor inkt, papier en postzegels, website, publiciteit, etc. Wie lid wordt na september, betaalt voor het lopende jaar 3€. De verzekeringspremie van 5€/jaar is inbegrepen.

 • Een jaarlijkse bijdrage van max. 90 vlasbloemen te schenken aan de Vlasboer (via www.letsleie.be) voor het vergoeden van de werking. Deze schenking wordt aangekondigd en automatisch uitgevoerd.

 • Persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar daden en de eventuele gevolgen daarvan. De verantwoordelijkheid van de LETS-groep of delen daarvan kan niet worden ingeroepen.

 • Werklozen en brug-gepensionneerden bezorgen een formulier C45B aan de RVA. Lets verkreeg hiervoor een registratienummer (Y02/072010/2010-28/45bis). Personen op ziekenkas of invaliditeit zijn afhankelijk van de beslissing van hun adviserende geneesheer. Meer uitleg vind je onder “Lets-Info”.

 • Akkoord te gaan met de privacy verklaring.

 • Als welkom krijg je 60 vlasbloemen cadeau.

 • Om je te helpen bij het starten, kan je beroep doen op het advies van een ervaren letser (meter/peter).