Vlasbloemen

Vlasbloemen ? Ja ! Euro's ? Neen !

Binnen Lets is geld taboe. We waarderen elkaar met vlasbloemen, niet met euro's. Je mag enkel euro's vragen voor benodigdheden (bv. naaigaren), ingrediënten (als iemand voor jou kookt) of benzine (bv. als iemand spullen voor jou vervoert of je ergens naartoe brengt). Wil je euro's voor je diensten of zaken, dan ben je bij Lets niet aan het goede adres.

Met hoeveel vlasbloemen waardeer ik een dienst ?

1 uur doorsnee activiteit = 60 vlasbloemen

Voor een uur doorsnee activiteit geven we 60 vlasbloemen. Meer of minder geven mag. Maak wel goede afspraken vooraf.

Tijd en energie

Om te bepalen hoeveel vlasbloemen een dienst waard is, hou je het best rekening met de energie die de dienst vergt. Een uur babysitten bij een rustig slapend kind vraagt minder energie dan een uur spitten. Daarom vragen de meeste babysitters 30 vlasbloemen per uur (als de kinderen slapen) en geven Letsers mensen die willen spitten soms graag 90 tot 120 vlasbloemen per uur.

Alle arbeid is gelijkwaardig

Uitgaan van hoeveel euro een bepaalde dienst in de normale economie kost, heeft geen zin. Binnen Lets gelden andere regels. Intellectuele en handenarbeid zijn er gelijkwaardig. Belangrijk is dat alle partijen zich goed voelen bij het aantal vlasbloemen dat ze geven of krijgen. Niemand is immers verplicht je een bepaalde dienst te leveren.

Als je dus te veel vlasbloemen vraagt voor jouw diensten en er te weinig wil geven aan anderen, zullen weinig of geen Letsers bereid zijn met jou te Letsen. Je hebt er dus alle belang bij correct te zijn qua aantal vlasbloemen.

Vooraf goede afspraken maken

"Nog een koffietje, dat is dan nog eens 1 vlasbloempje eraf hé."

Om meningsverschillen te vermijden over de hoeveelheid vlasbloemen waarmee je een bepaalde dienst waardeert, maak je het best op voorhand afspraken. Vooral wanneer je spullen verLetst, valt dit aan te raden. Letsen betekent ook onderhandelen en afspraken maken waarbij beide partijen zich goed voelen. Letsen moet vooral prettig blijven. Soms is het beter een beetje assertiever te zijn op voorhand om een slecht gevoel achteraf te voorkomen.

Hou steeds in je achterhoofd dat Letsen in het verlengde ligt van de vriendendienst. Als je iets voor een vriend doet, probeer je niet het onderste uit de kan te halen. Hetzelfde geldt voor Lets. Je probeert niet zo veel mogelijk vlasbloemen te krijgen voor jouw diensten en er zo weinig mogelijk te geven voor wat een ander voor jou doet. Het "graag gedaan" staat centraal. Alleen op deze manier win je de appreciatie van je medeLetsers en zullen ook nieuwe Letsers - dankzij de mond-aan-mondreclame - de weg naar jou vinden.

Vlasbloemen schenken via de website

Als iemand iets voor jou gedaan heeft, dan is het de bedoeling dat je haar/hem vlasbloemen schenkt. Dit kan via de site. Je logt in en vermeldt hoeveel vlasbloemen je aan wie schenkt en waarvoor. Jouw vlasbloemenstand en die van de persoon waarmee je Letste worden dan aangepast. Jullie krijgen allebei een e-mail ter bevestiging. Ook de Letsadministratie krijgt een bevestigingsmail. Voer de transactie binnen de week uit. Enkel zo kunnen we iedereen op elk moment een actuele vlasbloemenstand geven.

Wie geen internetaansluiting heeft, kan natuurlijk ook letsen binnen letsleie. Dan meld je gewoon alles schriftelijk of telefonisch aan je lets-peter of -meter. Ook dit gebeurt binnen de week.

Wat als mijn vlasbloemenstand negatief is?

Onder nul? Geen probleem!

Onder nul gaan is normaal bij het Letsen. In een Letskring is de totale som van de vlasbloemenstanden nul. Er staan dus altijd een deel leden positief en een ander deel negatief. Sterker nog, als er niemand bereid is om negatief te staan kan er niets gebeuren. Maar als er niemand een positief saldo aanhoudt evenmin. Het streefdoel is een saldo dat afwisselend stijgt en daalt.

Activiteit is belangrijk bij Lets, niet het bezit van vlasbloemen. In tegenstelling tot geld, zijn vlasbloemen niet schaars. Door Lets-activiteiten te ondernemen, creëer je zelf vlasbloemen.

Misschien begin je wel met een dienst aan iemand te vragen. Je gaat dan wel onder nul, maar leert al wat Letsers kennen. Misschien kom je zo in contact met Letsers die gebruik willen maken van jouw diensten.

Niet lager dan - 1500

Een lid van Lets mag maximaal 1500 vlasbloemen (25 uur) "in het rood" staan. Bedoeling is te voorkomen dat mensen zich aansluiten bij Lets-Leie om (bijvoorbeeld) hun huis onder handen te laten nemen, veel meer vlasbloemen uitgeven dan ze er verdienen en dan hun lidmaatschap niet meer verlengen.

Je moet nooit meer Vlasbloemen schenken dan je er ooit weer kan terug verdienen.

Niet hoger dan + 1500

Vlasbloemen sparen is zinloos. Het geeft geen interest, het geeft geen status. Het blokkeert anderen in een negatief saldo. De som van alle saldi van alle leden bedraagt immers steeds nul!