Aanmelden

Nieuwe link https://app.letsvlaanderen.be hier kan je

  • vlasbloemen waarderen, 
  • Vraag/Aanbod bekendmaken, 
  • andere leden zoeken

Op de oude site aanmelden : hier vind je informatie en voorbije transacties.
Leden en Vraag/Aanbod blijven hier bereikbaar tot 20/1/2024.

petitie

Datum: 
maandag, 18 december, 2023

Diversiteit op het veld is een betere manier om met klimaatverandering om te gaan dan boeren en tuiniers te verbieden eigen zaden te kweken en te delen.

Ja, het gaat om biodiversiteit...

 

Deze organisaties roepen het Europees Parlement en de ministers van Landbouw op om het EU-zadenwetsvoorstel te herzien. Zij dringen aan op een wetgeving die:

  •     vrije uitwisseling van zaden mogelijk maakt,
  •     de biodiversiteit vergroot,
  •     de rechten van boeren respecteert
  •     en de basis legt voor een écht duurzaam, veerkrachtig en divers landbouw- en voedselsysteem

Steun deze oproep. Teken de petitie en roep de EU-besluitvormers op om niet te zwichten voor de druk van de agro-industrie, maar om de diversiteit aan gewassen te beschermen en te bevorderen!