Aanmelden

Nieuwe link https://app.letsvlaanderen.be hier kan je

  • vlasbloemen waarderen, 
  • Vraag/Aanbod bekendmaken, 
  • andere leden zoeken

Op de oude site aanmelden : hier vind je informatie en voorbije transacties.
Leden en Vraag/Aanbod blijven hier bereikbaar tot 20/1/2024.

Mondiaal Café met Wim Van Lancker: Effectief, sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

Datum: 
donderdag, 9 november, 2023

Professor Wim Van Lancker schreef met postdoctoraal onderzoeker Adeline Otto, het boek "Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden". Klimaatveran- dering en sociale ongelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het huidige klimaatbeleid versterkt vooral de sterken en treft de kwetsbaren het hardst, wat sociale onrust veroorzaakt. Van Lancker en Otto stellen dat een effectief klimaat- beleid mogelijk is door een solide welvaartsstaat te creëren waarin sociaal beleid en klimaatbeleid elkaar versterken. Het negeren van de sociale ongelijkheid daarentegen, maakt de gevolgen van klimaatverandering onoplosbaar.
Al lijken de klimaatactivisten en de gele hesjes met op het eerste gezicht tegeng- estelde belangen te kampen, beide groepen delen het gevoel dat ze niet of onvoldoende gehoord worden. Evenwicht vinden en het belang ontdekken van een gezamelijke doelstelling is essentieel om iedereen mee te krijgen in zowel de energietransitie als de transitie naar een sociaal rechtvaardige samenleving.
 
Na een uiteenzetting door professor Van Lancker bespreekt hij samen met het publiek hoe gele hesjes en klimaatactivisten elkaars bondgenoot kunnen worden door middel van een effectief klimaatbeleid.
 
Met woordkunstintermezzo's van Bekvegter en Christine Moreel.
 
Gratis inkom + drankje voor iedere bezoeker