Kabaal aan het Kanaal

Datum: 
zaterdag, 4 september, 2021

affiche Kabaal aan het Kanaal 4 sep 2021

Waarom

Er komen moeilijke tijden aan voor de Kortrijkse Leienatuur. 

Vanwege de geplande kanalisatiewerken zal het verlies aan biodiversteit langs de Leie heel drastische gevolgen hebben. Dit zowel voor het reservaat 't Schrijverke in Marke als voor Patersmote (te ontwikkelen natte natuur) maar ook voor de Oude Leiearm van onze buren in Kuurne.

Daarbovenop krijgt onze schaarse natuur nog het probleem van het Kanaal Bossuit-Kortrijk op haar bord. Het kanaal zal echter niet alleen gevolgen hebben voor het Stadsgroen Venning, maar de voledige buurt wordt hier getroffen. Zowel industrie als burgers moeten worden geherlokaliseerd of geheroriënteerd, zonder dat duidelijk is hoe dat zal gebeuren.

De geplande kanalisatiewerken van de Leie dreigen ook een zware aanslag op de natuur van Marke te worden.

Volgens de huidige plannen van de Vlaamse Waterweg, zou een groot deel van het t’ Schrijverke op de schop gaan voor een geplande plaatselijke verbreding. Daarbij zou de hele wandelweg langs de Leie in Marke met bomen, de weide met bijhorende struwelen en ook de oude meander van de Leie in het natuurgebied grotendeels verdwijnen in het water.

Is dit verlies onvermijdelijk?
Nee, er is wel degelijk een alternatief!

De grootste boten op de Leie zullen sowieso bij de doortocht door Kortrijk met beperkingen moeten varen omdat de Leie er te smal is en men de grote tuinen langs de oever naar Kuurne toe wil ontzien. De overheid aanvaardt deze situatie als “een nautisch knelpunt”. Door dit concept uit te breiden tot voorbij het Schrijverke kan ook de natuur in Marke grotendeels gespaard worden.

Praktisch

4 september om 14 uur verzamelen we op het Jaagpad onder de R8 Brug. Van daar uit maken we een mensenketting over het voorgestelde traject voor het nieuwe kanaal. Langs de parking van de Aveve naar het Stadsgroen Venning. Voor de start is er een woordje uitleg vanuit het Actiecomité.

Meer info

Op facebook over de aktie op 4 sep (hier)

Over een petitie voor natuurgebied in Marke (hier)

Bij Natuurpunt

Over de kanalisatieplannen (niet gecontroleerd of dit de recentste info is)

Het traject en 10 argumenten waarom dit geen goed idee is in de bijlage onderaan.