Letsleie in april

Beste,

Deze maand krijg je een dubbele uitnodiging!

Op zondag 15 april nemen we deel aan de buurt-rommelmarkt georganiseerd nabij het poortgebouw V-Tex Kortrijk (Pieter de Conincklaan 23a). Enkele LETS-leden hebben er een standplaats waar ze hun spullen verkopen tegen euros en (aan letsers) tegen Vlasbloemen. Ze zijn bereid je een woordje uitleg te geven over hun ervaringen met het letsen.

Op zondag 22 april kun je met ons meewandelen op een erfgoeddag-lets-wandeling. Het is gratis en je kan er iets leren over Kortrijk en over Lets.   Afpsraak om 14u bij het standbeeld "De Vlasvrijertjes" - letsleie is als Kortrijkse vereniging meter van dit standbeeld.

Je vindt het bij de brug Budastraat-Leiestraat.

Tot lets?

Ingrid Thys, Letsleie

PS om geschrapt te worden van deze lijst "geinteresseerden" en voortaan niet meer uitgenodigd te worden voor onze aktiviteiten, volstaat het dit per email te laten weten aan info@letsleie.be of onderstaande link te volgen.