Aanmelden

Nieuwe link https://app.letsvlaanderen.be hier kan je

  • vlasbloemen waarderen, 
  • Vraag/Aanbod bekendmaken, 
  • andere leden zoeken

Op de oude site aanmelden : hier vind je informatie en voorbije transacties.
Leden en Vraag/Aanbod blijven hier bereikbaar tot 20/1/2024.

Een activiteit van LETS Oostende

Datum: 
zondag, 10 juni, 2012

LETS: het succes van lokale ruilgroepen

Lezing en dialoog in VrijstaatO te Oostende, zondag 10 juni, 15-17u, door Rudy Vandamme

Doel: LETS voorstellen aan breed publiek, letsers, interlets, Oostends middenveld, politiekers en geïnteresseerden.

Het ruilen van diensten en goederen heeft succes. Het is ruilen maar ook meer dan ruilen. De LETS is een antwoord op de huidige economische en sociale problemen. In de LETS schuilt er hoop. De werking van de LETS is daarom te zien als een maatschappelijk experiment om het anders en beter te doen. In deze lezing kadert Rudy Vandamme, actief LETSer in Oostende, de LETS in die bredere maatschappelijke ontwikkeling en de rol die LETS kan spelen in het verhogen van persoonlijk geluk. Hij doet dit aan de hand van een beelden (powerpoint en clips). Na de pauze wordt de dialoog aangegaan met het publiek. We gaan samen nadenken over een aantal uitdagingen waar we als burger en letser in deze maatschappij voor staan. We proberen ook zicht te krijgen op enkele richtlijnen om effectieve en zinvolle LETSgroepen te organiseren.

Rudy Vandamme is een letsende psycholoog, filosoof en bewoner van de stad Oostende. Hij schreef een tiental boeken over communicatie, coaching, bemiddeling en NLP. Zijn passie is om nieuwe vormen van samenleving en samenwerking te ondersteunen. Voorbereidende kennismaking van zijn werk vind je op www.vandammeinstituut.com <http://www.vandammeinstituut.com <http://www.vandammeinstituut.com/> > en facebook.

Waar? Vrijstaat 0, Zeedijk 10 (aan de 3 gapers), Oostende

Wanneer? Zondag 10 juni, 15u

Programma?

>Verwelkoming: 14.30u
Lezing: 15u-16u
Pauze: 16u-16.15u
Dialoog: 16.15u - 17u


Kosten?
gratis inkom, Vrijstaat O is een openbare drankgelegenheid; dranken zijn te betalen in euro’s

Inschrijven:
Er is geen inschrijving vereist. Er zijn 80 plaatsen.

Welkom, Rudy